Home » Webshop » Spirit Animals

English Below


" Jouw eigen totemdier"  wat houdt dat nu eigenlijk in?

 

Dit begrip 'totemdier' is afkomstig uit het Sjamanisme. Een totemdier is een geestelijk wezen met een dierlijke vorm, dat is toebedeeld aan een specifiek mens. Een totemdier is niet perse een dier maar toont zich wel op die wijze. Het is dus zo dat een totemdier er is om jou iets te leren. Wat deze les is, is per persoon maar ook per totemdier verschillend. 

In het denken van het sjamanisme is een totemdier het dier dat met een bepaald mens is meegestuurd als beschermer, met als doel het desbetreffende mens zijn 'functie' op aarde te laten vervullen. Dit betekent dat een totemdier ook angsten kan veroorzaken in zijn mens als dit nodig is om hem terug naar zijn 'missie' te begeleiden.

Het totemdier van een persoon is volgens het sjamanisme de 'kern van zijn kracht' en een symbolische 'belichaming' van zijn of haar talenten. 


Wat bieden wij aan?

 

in Samenwerking met 'Centrum de Oude Wegen' (www.centrumdeoudewegen.nl) komen wij met 2 verschillende pakketten om jouw eigen totemdier of meerdere dieren te leren kennen en te herkennen.

Voor beide pakketten is het zo dat je een meditatie krijgt om jouw totemdier te vinden, een uitleg over jouw gevonden totemdier en een handgemaakte souvenir van je totemdier waardoor je deze altijd bij je kan dragen.

Natuurlijk is dat niet het enige wat je bij jouw gekozen pakket krijgt.
Hieronder kan je de pakketten vinden en een volledige uitleg van het pakket


 

Heb je jouw spirit animal al gevonden? Bestel dan hier jouw spirit animal medaillon zodat je hem altijd bij je kan dragen. 

Have you found your spirit animal yet? Order your spirit animal medallion here so that you can always carry it with you.DIY-Pakket

 

Het "Do-It-Yourself" pakket is een heerlijk pakket om alleen te kunnen doen.
Thuis ontvang je een begeleiding met beeldmateriaal en de stappen voor de meditatie en wat je na je meditatie kan verwachten. 

 

Wanneer je na je meditatie de stappen verder volgt die in jouw begeleiding staan, ontvang je thuis alle informatie over je totemdier en ontvang je jouw gekozen souvenir. 

Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht met vragen over jouw totemdier en/of meditatie. 

Dit pakket kost € 22,50 waarvan er van elk pakket voor €2,50 voedsel wordt gedoneerd aan de voedselbank.


Kort samen gevat:

- Thuis meditatie met beeldmateriaal

- Nodige informatie ontvangen over jouw totemdier

- Totemdier thuis ontvangen

- Online begeleiding mogelijk

 

Om voor ieder de mogelijkheid te bieden om hun totemdier te vinden, hebben we dit DIY pakket samengesteld. 

Wegens de corona-maatregelen, en omdat wij ons er van bewust zijn dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar de locatie van het WigWam pakket te kunnen komen, bieden wij dit aan

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

DIY-Pakket

€ 22,50

DIY-Pakket

€ 22,50

WigWam-Pakket

 

Het "WigWam" pakket is een combinatie van natuur, knusheid, samenkomen, ontdekken. 
Deze naam is gekozen omdat er daadwerkelijk een WigWam aanwezig is waarin de meditatie plaatsvind.

Aller eerst wordt er een afspraak ingepland wanneer je naar 'Centrum de Oude Wegen' kan komen voor jouw persoonlijke meditatie. Ook is het mogelijk om gezamenlijk een meditatie te doen met vrienden, partner of familie wanneer je hier behoefte aan hebt. 

 

Bij aankomst bij het centrum wordt je ontvangen door onze Oudste (Oriana) 
Zij zal je verder te woord staan en klaar maken voor de meditatie.

 

De meditatie en uitleg zullen ongeveer  40 minuten duren. Waarna je nog ruim de tijd om de spirituele bibliotheek van de Oude Wegen in te gaan en alles over jouw totemdier te vinden.

 

Oriana, onze oudste die de meditatie begeleid, kan jou hier ook in zeker te woord staan en helpen.

 

Nadat je de informatie hebt gevonden die je nodig hebt, ontvang je thuis jouw totemdier op het gekozen souvenir. 

 

Dit pakket kost €30.00  waarvan er van elk pakket voor €5.00 voedsel wordt gedoneerd aan de voedselbank.

 

Kort samen gevat:

- Persoonlijke begeleiding

- Groep meditatie en individuele meditatie mogelijk

- Bezoek aan persoonlijke bibliotheek

- Totemdier thuis ontvangen

 

Centrum De Oude Wegen is gevestigd in Ingen, Gelderland.

Het WigWam pakket heeft geen datum van inlevering. 
Deze blijft dus onbeperkt geldig. 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

WigWam-Pakket

€ 30,00

WigWam-Pakket

€ 30,00

"Your own Spirit animal" what does that actually mean?

 

The term 'spirit animal' comes from Shamanism. A totem animal is a spiritual being with an animal form, which is assigned to a specific human being. A spirit animal is not necessarily an animal, but it does show itself that way. The animal is a collection of the characteristics of the person with who he walks. These properties are often needed for support.

In the thinking of shamanism, a spirit animal is the animal that is sent along with a particular human as a protector, with the aim of having that human being fulfill his 'function' on earth. This means that a spirit animal can also cause fears in his human if this is necessary to guide him back to his 'mission'.

A person's  spirit animal, according to shamanism, is the "core of his or her strength" and a symbolic "embodiment" of his or her talents.


What do we offer?

 

In collaboration with 'Centrum de Oude Wegen'  we come up with 2 different packages to get to know and recognize your own spirit animal.

For both packages you will receive a meditation, an explanation about your found spirit animal, and a souvenir of your spirit animal. So that you can always carry it with you.

Of course that is not the only thing you get with your chosen package.
Above you can find the packages and a full explanation of the package in Dutch.