Home » Webshop » Deer Antlers

Click on the Buttons below to enter the webshop for the specific webshops

 

all deer products are collected naturally!

 


Deer Antlers

 

Reebok wear antlers.

The antlers consist of two round or oval rods that stand on bony outgrowths (Rozenstok) of the skull. These rods are shed every fall around November.

 

In the Autumn and the first Winter after birth, the growth starts again.

 

Of course we love to use their shedded antlers. Please note that "wild collecting" is prohibited in the Netherlands.

 

All products on this page are therefore not collected ourself.
It is also true that these animal products are all obtained in an animal-friendly way. Consider, for example, the death of old age / illness, but also after the shedding season.

 

Many of the "stangen", also known as "Spritsers", are eventually released by forest management.

Reebokken Geweien

 

Reebokken dragen een gewei.

Het gewei bestaat uit twee ronde of ovale stangen die op benige uitgroeisels (de rozenstokken) van de schedel staan. Deze stangen worden elk najaar, november, afgeworpen. 

In het najaar en de eerste winter na de geboorte begint de geweigroei. 

Natuurlijk maken wij met alle liefde gebruik van het afwerpen van hun gewei. Let hierbij wel op dat het "wild rapen" verboden is in Nederland.

Alle producten op deze pagina worden dan ook niet zelf geraapt. 
Ook is het zo dat deze dierlijke producten allemaal op een diervriendelijke manier verkregen zijn. Denk bijvoorbeeld na het overlijden van ouderdom/ziekte, Maar ook na het afwerp seizoen.

 

Veel van de Stangen, ook wel Spritsers genoemd, worden uiteindelijk vrij gegeven door het bosbeheer.