16

€ 1,00

16

€ 1,00

Hoe gaat het in zijn werk via de webshop? 
Via onderstaande stappenplan probeer ik je zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe jij je gratis midzomerproduct kan krijgen.

 

 1. Je klikt het glas in de midzomer-webshop aan wat je wilt
 2. Voeg deze toe aan je winkelwagen
 3. Reken af, hierbij betaal je alleen de verzendkosten en €1,- voor het midzomerproduct
  (dit wordt later verrekend)
 4. Na betaling krijg je een "bedankt voor je  bestelling " mail.
  Dit is een automatische mail en deze komt vaak in de spam-box binnen. 
 5. Binnen enkele dagen ontvang je een mail van cindy.koek@outlook.com  in deze mail wordt je gevraagd het design in JPEG toe te sturen of een zo duidelijk mogelijk omschrijving te geven van jouw design.
  Natuurlijk kunnen we ook samen iets ontwerpen. 
  Ook deze mail komt vaak in de spam-box binnen. 
 6. Nadat jouw design ontvangen is krijg je een mailtje met de kosten voor het graveren van het design
  In deze mail met kosten staat ook gelijk het betaalverzoek en/of uitleg voor het betalen via IDEAL/Paypal.
  De €1,- die je eerder betaalde en de korting op je design wordt hierbij direct verrekend 
 7. Het betaalverzoek dient binnen 3 werkdagen betaald te worden
 8. Na betaling van jouw design ga ik er zo snel mogelijk mee aan de slag en ontvang je binnen 4 weken je midzomeractie product. 

---------------------------------------------------------------------------

 

How does it work via the webshop?
Via the step-by-step plan below, I try to explain as clearly as possible how you can get your free midsummer product.

 

 1. You click the glass in the midsummer webshop on what you want
 2. Add it to your shopping cart
 3. Checkout, you only pay the shipping costs and € 1 for the midsummer product
  (this will be settled later)
 4. After payment you will receive a "thank you for your order" mail.
  This is an automatic mail and it often arrives in the spam box.
 5. Within a few days you will receive an email from cindy.koek@outlook.com. In this email you will be asked to send the design in JPEG or to provide a description of your design that is as clear as possible.
  Of course we can also design something together.
  This mail also often arrives in the spam box.
 6. After your design has been received you will receive an email with the costs for engraving the design
  This e-mail with costs also includes the payment request and / or explanation for paying via IDEAL / Paypal.
  The € 1 that you paid earlier and the discount on your design will be deducted immediately
 7. The payment request must be paid within 3 working days
 8. After paying for your design, I will get started as soon as possible and you will receive your midsummer promotion product within 4 weeks.